Privacyverklaring

CCS Energie-advies gevestigd aan Binnensingel 3, 7411 PL Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens verzameld op het domein bestenergycheckup.nl, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

 • Weblink: http://www.bestenergycheckup.nl
 • Email: info@bestenergycheckup.nl
 • Telefoon nummer: +31 570 667 000
 • Adres: Binnensingel 3, 7411 PL Deventer

Als u in contact wil komen met ons over ons privacy beleid dan is dat mogelijk door gebruik te maken van de bovenstaande contactgegevens.

BEST Energy CheckUp

Binnensingel 3
7411 PL Deventer
The Netherlands

Tel: +31 85 487 2125
Mail: info@bestenergycheckup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

CCS energie-advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u het vermoeden heeft dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@energycheckup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

CCS energie-advies verwerkt uw persoonsgegevens enkel om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

CCS energie-advies neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CCS energie-advies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CCS energie-advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam > Bewaartermijn tot 1 week nadat het contact tot conclusie is gekomen
 • Emailadres > Bewaartermijn tot 1 week nadat het contact tot conclusie is gekomen
 • Telefoonnummer > Bewaartermijn tot 1 week nadat het contact tot conclusie is gekomen

Het antwoordformulier op de website wordt ingevuld met een specifiek doel. Zodra dat doel is vervuld worden de gegevens en berichten verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

CCS energie-advies deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CCS energie-advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Categorie    Naam Doel              Gegevens
Webhosting TransIP Opslag van emailgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CCS energie-advies gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. CCS energie-advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder staat een overzicht van de gebruikte cookies.

Cookie naam Categorie Tijdsduur Beschrijving
_ga Performance 2 years Een cookie van Google die we gebruiken om bezoekers te kunnen onderscheiden. U kunt de cookie uitschakelen en het verzamelen van gegevens stopzetten met deze link:  Google Analytics.
_gat_gtag_UA_130179648_1 Performance 1 day

Een cookie van Google die we gebruiken voor de interactie met de webpagina. U kunt de cookie uitschakelen en het verzamelen van gegevens stopzetten met deze link: Google Analytics.

_gid Performance 1 day Een cookie van Google die we gebruiken om bezoekers te kunnen onderscheiden. U kunt de cookie uitschakelen en het verzamelen van gegevens stopzetten met deze link:  Google Analytics.

 U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor een meer uitgebreide uitleg over cookies, zie de volgende link: Veilig Internetten – cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CCS energie-advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@energycheckup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CCS energie-advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteit persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CCS energie-advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze team via info@energycheckup.nl.

 

Copyright © 2018 | BEST Energy CheckUp | Privacy Statement

We are proud to work on this project with the support of EIT Climate-KIC