BEST Consortium

Bij BEST Energy CheckUp bevorderen we niet alleen samenwerking, we doen het ook zelf! BEST Energy CheckUp is een gezamenlijk initiatief van CCS Energie-advies, TNO, ASTER en ENEA. Een beschrijving van de consortiumpartners vindt u hieronder.

TNO (NL)

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die met haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage wil leveren voor de overheid en het bedrijfsleven op de grote maatschappelijke en economische vraagstukken. TNO wil mensen en kennis verbinden om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van de industrie en het welzijn van de samenleving op een duurzame manier vergroten.

CCS Energie-advies (NL)

CCS is een energie adviesbureau dat bedrijven ondersteund in de ontwikkeling van projecten op energiegebied. In de gebouwde omgeving help CCS bedrijven met energiebesparing en duurzame energieopwekking. CCS heeft verschillende producten ontwikkeld om MKB bedrijven te adviseren over het implementeren van energiebesparende maatregelen. CCS is tevens werkzaam in andere gebieden waaronder zonne-energie, industriële warmte en innovatie in bio-energie.

 

ENEA (IT)

ENEA is een nationale onderzoeksorganisatie voor de sectoren energie, milieu en duurzame economische ontwikkeling. ENEA ontwikkeld hoogwaardige diensten voor bedrijven, overheidsinstellingen en burgers op het gebied van onder andere energie besparing, duurzaam transport en circulaire economie.

 

ART-ER (IT)

ART-ER is een kennisinstituut van de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna. Ze promoten innovatie, duurzaam ondernemerschap en kennisontwikkeling in de regio. ART-ER werkt nauw samen met bedrijven, universiteiten en gemeenten om duurzame projecten op te zetten.

BEST Energy CheckUp

Binnensingel 3
7411 PL Deventer
The Netherlands

Tel: +31 85 487 2125
Mail: info@bestenergycheckup.nl

Leave your details: we will contact you!

7 + 3 =

Copyright © 2018 | BEST Energy CheckUp | Privacy Statement

We are proud to work on this project with the support of EIT Climate-KIC